mô tả công việc

Nơi làm việc

Học việc việt nam Nhật Bản chơi học tập kiếm tiền Kiến trúc

Khung cảnh nơi làm việc

Học việc việt nam Nhật Bản chơi học tập kiếm tiền Kiến trúc
Học việc việt nam Nhật Bản chơi học tập kiếm tiền Kiến trúc
Học việc việt nam Nhật Bản chơi học tập kiếm tiền Kiến trúc

Nhà để ở

Học việc việt nam Nhật Bản chơi học tập kiếm tiền Kiến trúc
Học việc việt nam Nhật Bản chơi học tập kiếm tiền Kiến trúc

Buổi tiệc

Học việc việt nam Nhật Bản chơi học tập kiếm tiền Kiến trúc

Trò chơi Nhật Bản

Học việc việt nam Nhật Bản chơi học tập kiếm tiền Kiến trúc

Võ karate

Học việc việt nam Nhật Bản chơi học tập kiếm tiền Kiến trúc

Kinh nghiệm Nhật Bản

Hoa anh đào

Học việc việt nam Nhật Bản chơi học tập kiếm tiền Kiến trúc

Lâu đài

lá mùa thu

Học việc việt nam Nhật Bản chơi học tập kiếm tiền Kiến trúc
Học việc việt nam Nhật Bản chơi học tập kiếm tiền Kiến trúc

lễ hội

Học việc việt nam Nhật Bản chơi học tập kiếm tiền Kiến trúc

Tham quan Tokyo

Học việc việt nam Nhật Bản chơi học tập kiếm tiền Kiến trúc
Học việc việt nam Nhật Bản chơi học tập kiếm tiền Kiến trúc
Học việc việt nam Nhật Bản chơi học tập kiếm tiền Kiến trúc
Học việc việt nam Nhật Bản chơi học tập kiếm tiền Kiến trúc
Học việc việt nam Nhật Bản chơi học tập kiếm tiền Kiến trúc
Học việc việt nam Nhật Bản chơi học tập kiếm tiền Kiến trúc
Học việc việt nam Nhật Bản chơi học tập kiếm tiền Kiến trúc