mô tả công việc

Nơi làm việc

Khung cảnh nơi làm việc

Nhà để ở

Buổi tiệc

Trò chơi Nhật Bản

Võ karate

Kinh nghiệm Nhật Bản

Hoa anh đào

Lâu đài

lá mùa thu

lễ hội